LichtClub

Live music and VJ performance by Ivo Bol & Rachel De Boer 
in Lichtclub testbeeld edit 02 in Lichtfabriek.
(Testbeeld is een proeflokaal voor nieuwe media.)
February 2006, Haarlem, Holland.
"lichtclub performance"
mfx 2.jpg
sugar factory 1.jpg
gogbot 2013.02.jpg
02 op reis.jpg
08 magic ocean.jpg