Landjuweel Ruigoord

Live VJ perfromance with VJ bus for LandJuweel festival.
Projections on the church of Ruigoord during the festival.
August 2008 Ruigoord, Holland.
"outsite projections"

tilburg 02.jpg
2x2 projects 4.jpg
2turvenhoog08.jpg
wat zee je aan zee 6.jpg
03 krakeling.jpg